Gratis bezorging in Amsterdam vanaf 75 euro

Gratis verzending vanaf 100 euro

Privacy beleid

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Cave de l'Est zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en wij zullen ten alle tijden de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft vertrouwelijk behandelen. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Wij stellen alleen jouw gegevens aan derden ter beschikking die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Cave de l'Est. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 02/12/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van Cave de l'Est? Neem dan contact met ons op via info@cavedelest.nl

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webflow & Snipcart
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Webflow & Snipcart. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Webflow en Snipcart hebben toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Webflow en Snipcart zijn op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Webflow & Snipcart behouden zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Webflow & Snipcart houden rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Marketing
Op onze website verzamelen informatie over surfgedrag ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de website en bestaat hierbij ook de kans dat we advertenties tonen op andere websites en platformen. Dat gebeurt op basis van je eerdere bezoeken aan onze website. Je surf, zoek-, en koopgedrag worden verzameld op basis van cookietechnieken, je IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee je surft. Wij gebruiken deze gegevens alleen als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Voor cookies geldt een beperkte bewaartermijn en die termijn verschilt per cookie.

PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om jouw  pakket bij u te laten bezorgen. Indien wij niet zelf jouw bestelling bezorgen, maken wij gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen.Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.  

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je jouw gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Inzage
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het verzoek doen van inzien, veranderen of verwijderen van persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Hiervoor dien je contact op te nemen met de in deze privacy verklaring staande contactgegevens. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.Daarnaast heb je het recht om gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn te beperken. Hiervoor dien je contact op te nemen met de in deze privacy verklaring staande contactgegevens om een verzoek in te dienen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Cookies
Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies, die we hieronder beschrijven en uitleggen.

Technisch noodzakelijke cookies
Technisch noodzakelijke cookies dienen ter ondersteuning van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming nodig. Bijvoorbeeld cookies die onthouden welke producten je in de winkelmand hebt gestopt of cookies die je ingelogd houden.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens Cave de l'Est
Pretoriusstraat 68D, 1092 GJ Amsterdam T +31 6 19813958 E info@cavedelest.nlBen je 18 jaar of ouder?

Wij willen graag zeker weten dat onze producten alleen bij meerderjarige terecht komen. Ben je 18 jaar of ouder?