Gratis bezorging in Amsterdam vanaf 75 euro

Gratis verzending vanaf 100 euro

Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens:
Cave de l'Est
Pretoriusstraat 68D
1092 GJ Amsterdam
info@cavedelest.nl
+31 6 19813958

KvK: 67450938
Registratienummer belastingdienst: NL856999155B01

1) Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met Cave de l'Est. De voorwaarden worden ook bij iedere overeenkomst beschikbaar gesteld.

2) Privacy en veiligheid
Cave de l'Est beschermt de gegevens van de klant en draagt zorg voor een veilige betaalomgeving.

3) Aanbod
Ieder aanbod is nauwkeurig en volledig. Prijzen zijn inclusief btw. Indien het aanbod beperkt geldig is, wordt dit duidelijk vermeld. De informatie schetst een reëel beeld van het product. Een kennelijke fout of vergissing is niet bindend.

4) Aanvaarding
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding. Hiervan ontvangt de klant een bevestiging.

5) Levering
Cave de l'Est levert zo spoedig mogelijk - in beginsel uit voorraad- op het opgegeven adres. Indien 20 dagen niet haalbaar is, ontvangt de klant daarover zo spoedig mogelijk bericht. Indien vanaf de bestelling 30 dagen zijn verstreken, mag de klant de overeenkomst ontbinden. Indien levering niet mogelijk is, spant Cave de l'Est zich in om een alternatief te bieden. Dit gebeurt in overleg met de klant.
Voor levering kan Cave de l'Est derden inschakelen, waaronder in elk gevalPostNL, DHL, DPD en GLS.Cave de l'Est levert in Amsterdam zo veel mogelijk per bakfiets. Cave de l'Est behoudt het recht om elke andere vorm van vervoersmiddelen en bezorging te kiezen.

6) Betaling
Bij wanbetaling kunnen redelijke kosten in rekening worden gebracht naast eventuele schadevergoeding. Redelijk zijn maximaal de in de rechtspraak gebruikelijke staffel voor incassokosten.

7) Bedenktijd en retouren
Vanaf de dag van ontvangst heeft de klant 14 dagen bedenktijd. Indien de klant het product wil retourneren, dient de klant dit binnen die termijn kenbaar te maken.  De klant heeft dus het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De klant dient het product inclusief verpakking en alle geleverde toebehoren te retourneren aan Cave de l'Est , zoveel mogelijk in de staat waarin het is ontvangen.De klant is verantwoordelijk voor de retourneringskosten.Om gebruik te maken van dit recht dient de klant contact op te nemen met info@cavedelest.nl om het retour bij ons kenbaar te maken. De betaling wordt uiterlijk 30 dagen na aanmelding van het retour op een rekening van de klant teruggestort.

8) Garantie en conformiteit
De klant heeft minimaal zes maanden garantie. De klant wordt geïnformeerd over de eventuele aanvullende garantie.
Cave de l'Est staat in voor hetgeen de klant redelijkerwijze van het product mag verwachten.

9) Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Cave de l'Est is beperkt tot het factuurbedrag.

10) Klachten
Een klacht dient schriftelijk te worden gemeld. E-mail is ook schriftelijk. Als de klant erom vraagt, neemt Cave de l'Est over de klacht telefonisch contact op met de klant. De klant dient de klacht te melden binnen een redelijke tijd na het ontstaan ervan.De klant ontvangt een ontvangstbevestiging of een inhoudelijke reactie binnen 14 dagen. Indien afhandeling binnen 14 dagen niet mogelijk is, wordt de klant op de hoogte gehouden van de voortgang.

11) Aanvullingen en afwijkingen
Van deze voorwaarden wijkt Cave de l'Est niet ten nadele van de klant af. Eventuele aanvullingen worden voldoende kenbaar gemaakt.

12) Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13) Afname Diensten
Bij afname van diensten, zoals wijnproeverijen en evenementen, wordt vooraf middels een voorstel een prijs afgesproken. In het voorstel staat een minimum afname gespecificeerd, uitgedrukt in aantal personen. Na bevestiging van de opdracht kan de klant tot 14 dagen kostenloos annuleren. Bij annuleren binnen de 14 dagen wordt de minimale afname in rekening gebracht, of kan het evenement worden verplaatst naar een andere datum.

Opgemaakt op 02-12-2021 te Amsterdam
Laatst aangepast op 02-12-2021 te AmsterdamBen je 18 jaar of ouder?

Wij willen graag zeker weten dat onze producten alleen bij meerderjarige terecht komen. Ben je 18 jaar of ouder?